دریافت(تحقیق و بررسی راهنمای ساخت گلخانه)

تحقیق و بررسی راهنمای ساخت گلخانه|31012161|etj31012161|دریافت|ایی تی
این فایل درباره ی تحقیق و بررسی راهنمای ساخت گلخانه می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود فایل کامل تحقیق و بررسی ساخت گلخانه
در قالب فایل word و متشکل از 130 صفحه


فهرست

مقدمه. 9
مهمترین پارامترهای فشار 9
تعریف گلخانه. 12
انواع گلخانه های ثابت : 12
گلخانه های یک طرفه. 12
گلخانه های دو طرفه. 12
گلخانه های نیمه دوطرفه. 13
انواع گلخانه ها از نظر تولید و تیپ سازه 13
گلخانه های چوبی.. 13
تیپ گلخانه. 14
گلخانه های فلزی یا مدرن.. 15
اسکلت گلخانه. 15
جریان هوا در گلخانه. 16
کنترل شرایط محیطی گلخانه. 17
درجه حرارت در گلخانه ها 17
نیاز نوری گیاهان.. 17
آبیاری گلخانه ها 18
آبیاری تحت فشار 18
میزان EC.. 18
گاز کربنیک در گلخانه ها 19
کشاورزان برای تاسیس گلخانه تقریبا هیچ ریسکی روبرو نیستند. 20
هر هزار مترمربع گلخانه معادل ۱۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی.. 20
وسعت گلخانه هر چقدر باشد، ساعت کار ثابت است... 21
موهبت کشت خارج از فصل.. 21
آبیاری کرتی و غرقابی معنایی جز پرورش علف هرز ندارد. 22
انتخاب زمان کشت... 23
چگونه گلخانه بسازیم؟. 31
ساختمان گلخانه. 31
گرمایش.... 32
دی‌اکسید کربن و نور 32
کنترل شرایط محیطی گلخانه. 33
دما 33
چشم انداز بحث... 34
ساخت گلخانه. 35
جریان هوا در گلخانه. 36
کنترل شرایط محیطی گلخانه. 37
درجه حرارت در گلخانه ها 37
نیاز نوری گیاهان.. 38
آبیاری گلخانه ها 38
آبیاری تحت فشار 38
گاز کربنیک در گلخانه­ها 39
زهکشی گلخانه. 39
بادکشن.. 39
انواع پوششهای گلخانه ای.. 40
شیشه. 40
پوششهای پلاستیکی.. 40
سکوها و بسترهای کشت... 41
نحوه قرار گرفتن سکوها 42
سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 42
تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها 42
اسکلت گلخانه. 43
در حال حاضر دو نوع گلخانه رواج دارد: 43
در هنگام ساخت گلخانه بايد نکات زير را در نظر گرفت: 44
زهکشی گلخانه. 45
بادشکن.. 45
انواع پوششهای گلخانه ای شیشه. 45
پوششهای پلاستیکی.. 45
سکوها و بسترهای کشت... 46
نحوه قرار گرفتن سکوها 47
سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 47
شرایط لازم برای احداث گلخانه ها 48
محل مناسب احداث گلخانه. 48
وجود آب کافی با کیفیت مناسب... 48
سایر تجهیزات مورد نیاز گلخانه. 48
آفات و بیماریهای مهم گلخانه ای.. 48
تریپس.... 49
شته ها 50
مگس سفید. 50
حلزون های صدف دارو(رابها) 51
کنه تارعنکبوتی.. 51
شپشکهای سپردار 52
نکات مهم در پیشگیری از امراض و آفات... 53
مساحت اقتصادی.. 54
معایب کشت هیدروپونیک.... 54
گزینه های ذیل را می توان به عنوان معایب این نوع کشت عنوان کرد : 54
مزایای کشت هیدروپونیک.... 55
کشت هیدروپونیک در منازل.. 55
ضرورت اندیشه هیدروپونیک.... 56
نوشتن طرح توجیه مالی واقتصادی.. 59
ساختمان گلخانه. 61
گرمایش.... 62
دی اکسید کربن و نور 62
ساخت گلخانه. 63
کنترل شرایط محیطی گلخانه. 63
دما 63
جلوگیری از اتلاف حرارت... 64
رطوبت نسبی.. 64
ساختن گلخانه. 65
جریان هوا در گلخانه. 65
چشم انداز بحث... 65
کشت گلخانه ای، کشت گلخانه ای چیست... 66
تعریف گلخانه. 66
محل احداث گلخانه. 66
جهت گلخانه ها 67
جریان هوا در گلخانه. 68
کنترل شرایط محیطی گلخانه. 68
درجه حرارت در گلخانه ها 68
نیاز نوری گیاهان.. 69
آبیاری گلخانه ها 69
گاز کربنیک در گلخانهها 70
زهکشی گلخانه. 71
بادکشن.. 71
انواع پوششهای گلخانه ای.. 71
کشت گلخانه ای.. 71
سکوها و بسترهای کشت... 72
نحوه قرار گرفتن سکوها 73
سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 73
تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها 74
نحوه کشت : 74
انتقال نشاء به زمین اصلی : 75
تراکم بوته ها : 75
آبیاری : 76
هرس اولیه : 77
برداشت محصول : 78
در مورد خیار چی میدونید؟. 79
ساخت گلخانه، چطور گلخانه بسازیم؟. 80
نحوه ساخت گلخانه. 81
ساختمان گلخانه. 81
گرمایش.... 81
دی اکسید کربن و نور 82
کنترل شرایط محیطی گلخانه. 83
دما 83
جلوگیری از اتلاف حرارت... 83
رطوبت نسبی.. 84
جریان هوا در گلخانه. 85
چشم انداز بحث... 85
پرورش گوجه فرنگی در گلخانه. 85
انواع کشت گوجه فرنگی: 86
دمای مناسب: 87
تلقیح : 88
زمان تلقیح : 89
کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی.. 89
انواع کشت گوجه فرنگی.. 90
طول دوره جوانه زنی.. 91
دمای مناسب... 92
هرس.... 92
تلقیح.. 93
زمان تلقیح.. 93
گلخانه خانگی.. 94
گلخانه محکم.. 96
گلخانه با قاب چوبی.. 96
گلخانه کوچک.... 97
طرح گلخانه ارزان.. 97
گلخانه گنبدی شکل.. 98
درست کردن گلخانه با پنجره های بی استفاده 98
درست کردن گلخانه با درهای قدیمی و بی استفاده 99
گلخانه هرمی شکل.. 99
ساخت گلخانه با استفاده از بطری های پلاستیکی.. 100
مراحل ساخت یک گلخانه خانگی.. 100
- تعریف گلخانه. 108
سالنهای گلخانه ای تولید قارچ های خوراکی: 109
محل مناسب احداث گلخانه. 110
طرح گلخانه حلقه ای.. 112
گلخانه با قاب چوبی.. 113
گلخانه کوچک.... 113
طرح گلخانه ارزان.. 113
گلخانه گنبدی شکل.. 114
درست کردن گلخانه با پنجره های بی استفاده 114
درست کردن گلخانه با درهای قدیمی و بی استفاده 114
گلخانه هرمی شکل.. 114
جدیدترین ایده های خلاقانه ساخت گلخانه خانگی.. 115
جدیدترین ایده های خلاقانه ساخت گلخانه خانگی.. 116
انواع پوشش های گلخانه ای و تجهیزات مورد نیاز 122
سکوها و بسترهای کشت... 124
تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها 125
محل مناسب برای ساخت گلخانه را انتخاب کنید. 126
منابع.. 130

مقدمه
اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به ویژه به خاطر افزایش قیمت نفت رشد چشمگیری داشته است. امروزه تمامی کشور های جهان در پی بدست آوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند، بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید بیشتری دست یابند. به منظور افزایش بهره وری اقتصادی ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم و عمده فعالیت آن، میتواند ما را در جهت دست یابی به توسعه اقتصادی یاری کند.

حال برای رسیدن به این مهم ابتدا باید چالشهایی که بر سر راه است بررسی و ریشه یابی شود.
ارتباط با طبیعت و تماس مداوم با آن موجب آرامش خاطر و انبساط فکری بشر می شود و انسانها همواره کوشیده اند به نحوی طبیعت را وارد محیط زندگی خود سازند. در این میان اغلب گیاهان به شرایط خاصی برای بقا نیاز دارند که برای تامین این نیاز، تکنولوژی ساختمان به کمک بشر آمد و در طی زمان با ابداع سازه های فضا کار، گلخانه های کوچک به گلخانه هایی بسیار بزرگ بدل شدند.

مهمترین پارامترهای فشار به شرح ذیل می باشد:
1- رشد روز افزون جمعیت
2- کمبود آب
3- تفاوت های منطقه بهره وری
4- عدم پیوستگی بازارها
5- کمبود نهاده های تولیدی

* رشد روز افزون جمعیت:
رشد روز افزون جمعیت در جهان امرو، نیاز به فرآورده های کشاورزی را افزایش داده و در نتیجه، فشار یر منابع پایه مورد استفاده برای تولیدات را زیاد نموده است، مردم جهت تامیین غذا به شدت به کشاورزی وابسته هستند و با توجه به محدودیت منابع و عوامل تولید، باید سعی کرد از منابع ونهاده های موجودبه طور کارا و بهینه استفاده گردد، در این صورت با سطح فعلی کاربرد نهاده ها می توان تولید را افزایش داد و یا در این سطح تولید فعلی را بانهاد


مطالب دیگر:
🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری(فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های مقابله با استرس(فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه فرزند پروری و تعریف آن(فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق کفایت اجتماعی(فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم تربیت(فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق دیابت(فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت(فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت سازمانی(فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان فراشناخت(فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق ماهیت خود کنترلی(فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی(فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت درسی(فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سازمان یادگیرنده (فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش (فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض (فصل دوم تحقیق)🔥بررسی رابطة میان هوش هیجانی و سلامت روانی در سال تحصیلی 85-1386🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر انتقادی (فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق نمایش خلاق (فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش فرهنگی (فصل دوم تحقیق)🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق جانشین پروری (فصل دوم تحقیق)